Advertisements

1 Comment

  1. Sxb Xoogoo Waa Fiican yahay laakiin waxaan filayaa xoogaa laysi nimo ah ayaa kugu jirta ee meesha iska qaad


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s